MERBUTİYYET

Bağlılık. Mensub oluş. Mensubiyyet. Eklilik

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • merbutiyet — is., esk., Ar. merbūṭiyyet Bağlılık Birkaç günlük yol arkadaşına hatta alelade bir arkadaşa bu kadar merbutiyet göstermek tabii değildi. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MASDAR-I CA'LÎ — (Mec ul) yapma olan masdar. Arapçada, bazı isim ve sıfatların sonlarına ( iyyet) ilâve edilerek yapılır. Meselâ: İnsan: İnsaniyyet, Şâir: Şâiriyyet. Câhil: Câhiliyyet. Merbut: Merbutiyyet gibi.Arapça veya Farsça kelimenin sonuna ( îden) eki… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.